Ceníky služeb

 • V případě, že poskytnutí služby trvá méně než 1 hodinu, platba se úměrně krátí dle skutečného času poskytnutí služby
 • V případě, že poskytnutí služby trvá déle než 1 hodinu, platba se úměrně zvýší dle skutečného času poskytnutí služby
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v tomto ceníku. Klient je o změně ceníku seznámen minimálně 1 měsíc před platností nového ceníku

 • *při délce osobní asistence 7 a více hodin/den se čas nezbytný k zajištění úkonu (příprava pracovníka, doprava k uživateli) vypočítává z částky 90,- Kč/hod
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v tomto ceníku. Klient je o změně v ceníku informován minimálně 1 měsíc před platností nového ceníku

Nájemní řád kompenzačních pomůcek DomA - domácí asistence, z.s.

 • Pronajímatel seznámí nájemce s obsluhou pomůcky a názorně předvede způsob využití.
 • K přepravě pomůcky se započítává čas pracovníků a cesta.
 • Nájemce po dobu pronájmu za pomůcku plně zodpovídá a je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení. Dále je povinen ji udržovat v čistotě a zacházet s ní dle pokynů pronajímatele.
 • Dojde-li po dobu užívání pomůcky k jejímu poškození či zničení, hradí nájemce náklady na opravu v plné výši.
 • Pomůcky nesmějí být přetěžovány.
 • Všichni zaměstnanci DomA, z.s. a jejich rodina v přímé linii, mají cenu za pronájem a manipulační poplatek poloviční.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny v tomto ceníku. Nájemce je se změnou ceníku seznámen minimálně 1 měsíc před vstupem nového ceníku v platnost.

Tento ceník je nedílnou součástí Smlouvy o zapůjčení kompenzační pomůcky.

Ceník vstupuje v platnost 1.6.2017