Naše služby

OSOBNÍ ASISTENCE

Posláním služeb osobní asistence je podpora a pomoc směřovaná tělesně postiženým, zdravotně postiženým a seniorům tak, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí, realizovat každodenní život dle svých představ a žít běžným způsobem života srovnatelným s vrstevníky.
 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


Pomůžeme Vám při:

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu


 • Pomoc a podpora při podání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Osobní hygieně

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití WC

Zajištění stravy

 • Pomoc při přípravě jídla a pití

Zajištění chodu domácnosti

 • Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • nákupy a běžné pochůzky

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pomoc a podpora rodině v péči o dítě
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí

 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí